Približne 200 tisíc ľudí na Slovensku je postihnutých niektorou formou psoriázy

Približne 200 tisíc ľudí na Slovensku je postihnutých niektorou formou psoriázy a 43 tisíc trpí reumatickými ťažkosťami. Farmaceutickému výskumu sa vývojom tzv. modifikátorov biologickej reakcie (biologická liečba) podaril prielom v liečbe dermatologických ako aj reumatologických komplikácií. Náš Anti-TNF liek je prvý solubilný TNF-receptor na svete, ktorý do procesu ochorenia zasahuje na úrovni imunitnej odpovede organizmu.

Biologická liečba predstavuje revolučný prielom v terapii “psoriázy” a “reumy”. Jej prínos treba vnímať vo všetkých dimenziách efektívnej terapie – vysokej účinnosti, dobrej tolerancie, lepšej dlhodobej bezpečnosti, jednoduchého spôsobu aplikácie. V súčasnosti je naším Anti-TNF liekom vo svete liečených približne 400 000 pacientov...

 

Teraz opúšťate webové stránky www.psoriaza.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.