Približne 200 tisíc ľudí na Slovensku je postihnutých niektorou formou psoriázy

Približne 200 tisíc ľudí na Slovensku je postihnutých niektorou formou psoriázy a 43 tisíc trpí reumatickými ťažkosťami. Farmaceutickému výskumu sa vývojom tzv. modifikátorov biologickej reakcie (biologická liečba) podaril prielom v liečbe dermatologických ako aj reumatologických komplikácií. Náš Anti-TNF liek je prvý solubilný TNF-receptor na svete, ktorý do procesu ochorenia zasahuje na úrovni imunitnej odpovede organizmu.

Biologická liečba predstavuje revolučný prielom v terapii “psoriázy” a “reumy”. Jej prínos treba vnímať vo všetkých dimenziách efektívnej terapie – vysokej účinnosti, dobrej tolerancie, lepšej dlhodobej bezpečnosti, jednoduchého spôsobu aplikácie. V súčasnosti je naším Anti-TNF liekom vo svete liečených približne 400 000 pacientov...

 

Teraz opúšťate webové stránky www.psoriaza.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK