Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Dermatologické centrá

Adresy siedmych slovenských dermatologických centier s osvedčením pre biologickú terapiu:

Bratislava

Dermatovenerologická klinika
FNsP Bratislava

Mickiewiczova 13/II
833 40  Bratislava
tel: 02/ 57290 270
www.nspba.sk
mapa

Kožná ambulancia
DFNsP Bratislava

Limbová 1
813 69 Bratislava
tel: 02/ 59371 111
www.dfnsp.sk
mapa

Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika
FNsP F.D.Roosvelta

Námestie Ludvíka Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4130 302
www.fnspfdr.sk
mapa

Košice

Klinika Dermatovenerológie
FNsP L. Pasteura

Rastislavova 43
pracovisko Trieda SNP 1
040 01 Košice
tel.: 055/ 6403 701
www.fnlp.sk
mapa

Prešov

Klinika vnútorného lekárstva II
FNsP J. A. Reimana

Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051/ 7011 111 (spojovateľka)
www.fnsppresov.sk
mapa

Martin

Dermatovenerologická klinika
Martinská fakultná nemocnica

Kollárova 2
036 56 Martin
tel.: 043/ 4203 484
www.mfn.sk
mapa

Nitra

Kožné oddelenie
FNsP Nitra

Špitálska 6
950 01 Nitra
tel.: 037/ 6545 598, 581
www.fnnitra.sk
mapa

 

Teraz opúšťate webové stránky www.psoriaza.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK