Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Svojpomocné skupiny

Spoločnosť Psoriatikov a Atopikov, Slovenská republika SPaA SR
Poštový priečinok 7, pošta 4
840 00 Bratislava
www.spae.sk

tel.: 02/ 65 42 47 12

Regionálne kluby

Bratislavský klub:
Eva Kállayová, Cígeľská 2, 831 06 Bratislava, tel.: 02/4488 9150, mobil: 0905/837 957

Klub Humenné – Zemplín:
Marta Zobínová, Mierová 84, 066 01 Humenné, mobil: 0915/541 159, e-mail:

Košický klub:
JUDr. Cyril Betuš, Budapeštianska 46, 040 01 Košice 1, mobil: 0905/550 302, e-mail:

Kysucký klub:
Ing. Ján Ziman, Hurbanova 2290, 022 01 Čadca, mobil: 0907/605 084,e-mail:

Lučenecký klub:
Mária Gilanová, Školská 10, 985 59 Vidiná, tel.: 047/4370 379, mobil: 0903/247 904; 0902/308 127, e-mail:

Martinský klub:
Mária Cetkovská, A. Stodolu 17, 036 01 Martin, mobil: 0905/458 328, e-mail: ,

Popradský klub:
Anna Veisová, Francinciho 906/25, 058 01 Poprad, tel.: 052/7764 736, mobil: 0908/560 047, e-mail:

Považsko-bystrický klub:
Božena Smadišová, SNP 1465/98-5, 017 07 Považská Bystrica, mobil: 0907/266 594, 0911/266 594,e-mail:

Oravský klub:
Dagmar Daňková, Matúšková 1640/14-7, 026 01 Dolný Kubín, mobil: 0911/603 812, e-mail:

Púchovský klub:
Ing. Ivan Mišún, Obrancov mieru 6, 020 01 Púchov, tel.: 042/4633 267,  mobil: 0908/207 286, e-mail:

Klub Svidník:
Mgr. Renata Rusinková, Karpatská 754/7, 089 01 Svidník, tel.: 054/2443 671 - do 16:00 hod, 054/75 23 451 - večer, e-mail:

Klub Šaľa:
Ing. Štefan Packa, Družstevná 24, 927 01 Šaľa, tel.: 031/7717 119, mobil: 0907/769 749, 0949/370 479, e-mail:

Klub Nové Zámky:
Ing. Michal Mucha, Bernolákova 25, 941 01 Bánov, tel.: 035/6571 145, mobil: 0915/894 160, e-mail:

Klub Liptovský Mikuláš:
Mária Aratová, Kostolného 390/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, mobil: 0907/687 417, e-mail:

 

Teraz opúšťate webové stránky www.psoriaza.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK